XII SESJA RADY GMINY PERZÓW

W dniu 30 grudnia 2019 r. odbyła się XII, ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Perzów. Posiedzenie było podyktowane potrzebą uporządkowania finansów gminy w kontekście mijającego roku. Radni podjęli uchwałę zmieniająca budżet na 2019 rok. W jej wyniku dochody gminy w 2019 roku zamknęły się kwotą 25266522,91 zł, zaś ostateczne wydatki ustalono na kwotę 24495425,24. Nadwyżka budżetu wysokości 771097,67 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
Radni przyjęli również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2019-2039, będące odzwierciedleniem zmian w uchwale budżetowej. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Ostatnia sesja była również okazją do złożenia noworocznych życzeń.

str IMG 20191231 092928 str IMG 20191231 093129

Wigilijne spotkanie gminy Perzów

 

15 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Gminy Perzów. Tegoroczna Wigilia odbyła się w sali wiejskiej w Miechowie i została przygotowana przez sołectwo Miechów na czele z sołtysem Bogdanem Wieczorkiem.  Do wspólnego stołu zasiedli radni, przedstawiciele wszystkich sołectw, organizacji i zaproszeni goście.  Wójt Gminy Danuta Froń podkreśliła, że to jeden z najpiękniejszych okresów w roku i złożyła wszystkim zgromadzonym wzruszające życzenia. Głos zabrali również vicestarosta powiatu kępińskiego Alicja Śniegocka czy viceprzewodniczący Rady Gminy Perzów Marek Ostrowski. Miłą niespodzianką był występ dzieci z przedszkola z Miechowa, które na scenie zaprezentowały się wraz z rodzicami. Zgromadzeni goście nie kryli zachwytu widząc małe aniołki i świętą rodzinę. W świąteczny klimat wprowadził zebranych zespół Perzowianie śpiewając najpiękniejsze polskie kolędy. Po części artystycznej nastąpił wzruszający moment podzielenia się opłatkiem, który poświęcił proboszcz parafii Domasłów ks. Arkadiusz Wieczorek. Z każdej strony można było usłyszeć ciepłe życzenia świąteczne. Pyszne dania serwowane przez KGW w Miechowie były dopełnieniem wigilijnej wieczerzy.

str DSC 0573 str DSC 0565

str 79260667 474979436556972 1276345777928536064 n str DSC 0589