Minister Marlena Maląg odwiedziła Dzienny Dom Seniora w Domasłowie

Minister Marlena Maląg podczas wizyty w powiecie kępińskim spotkała się z seniorami z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie. Minister żywo zainteresowana była funkcjonowaniem jednostki oraz aktualnymi problemami seniorów. „Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć dzisiaj w spotkaniu z państwem w miejscu, który jak sądzę, stał się już dla wielu z Państwa takim drugim domem. Moja radość jest tym większa, gdyż ministerstwo, którym kieruję, przyczyniło się do powstania tej placówki w 2018 roku, przeznaczając środki z wieloletniego Programu „Senior+” na utworzenie, wyposażenie i codzienne funkcjonowanie klubu w kwocie ponad 330 tys. zł” – mówiła minister Marlena Maląg.
Minister wzięła bezpośredni udział w zajęciach plastycznych z seniorami w trakcie, których dyskutowała o aktualnych problemach i potrzebach seniorów. Zwróciła również uwagę na problem starzenia się społeczeństwa oraz na programy rzadowe dedykowane właśnie seniorom. Seniorzy z DDS potraktowali to spotkanie, jako szczególne wyróżnienie. Minister został zaproszona przez seniorki na degustację swojskich ciast i lokalnych potraw.
Na spotkanie z  Minister   Marlena Maląg do Dziennego domu Seniora w Domasłowie przybył również poseł Tomasz Ławniczak, władze powiatu kępińskiego i gminy Perzów.

str DSC 0443 str DSC 0442

XII SESJA RADY GMINY PERZÓW

W dniu 30 grudnia 2019 r. odbyła się XII, ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Perzów. Posiedzenie było podyktowane potrzebą uporządkowania finansów gminy w kontekście mijającego roku. Radni podjęli uchwałę zmieniająca budżet na 2019 rok. W jej wyniku dochody gminy w 2019 roku zamknęły się kwotą 25266522,91 zł, zaś ostateczne wydatki ustalono na kwotę 24495425,24. Nadwyżka budżetu wysokości 771097,67 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
Radni przyjęli również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2019-2039, będące odzwierciedleniem zmian w uchwale budżetowej. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Ostatnia sesja była również okazją do złożenia noworocznych życzeń.

str IMG 20191231 092928 str IMG 20191231 093129