Kolędowanie z Pectusem

W sobotni wieczór 25 stycznia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbył się niezwykły koncert „Kolędy przy kominie” w wykonaniu zespołu Pectus. Artyści wprowadzili publiczność w ciepły, klimatyczny nastrój. Publiczność wysłuchała najpiękniejszych polskich kolęd w różnych aranżacjach. Magiczna atmosfera Świąt Bożego Narodzenia wywołała zachwyt na twarzach perzowskiej widowni, której nie trzeba było namawiać do wspólnego śpiewania Poza kolędami i pastorałkami zespół zaprezentował także utwory z najnowszej płyty czy też słynną „Barcelonę”. Owacjom na stojąco nie było końca, publiczność mogła liczyć na bisy, wspólne zdjęcia i autografy.


Podczas koncertu przeprowadzona została zbiórka „Jeden cel: Rehabilitacja”.

str FOT5473

 

XIII SESJA RADY GMINY PERZÓW

 

W dniu 16 stycznia 2020 roku odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Perzów. Przed przystąpieniem do obrad Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Sekretarz Gminy Weronika Urbańska, Przewodniczący Rady Gminy  Przemysław Łytka oraz Komendant Państwowej. Straży Pożarnej Wojciech Grabarek wraz z Zastępcą Jarosławem Kucharzakiem złożyli gratulacje panu Zygmuntowi Jasiakowi, który uratował życie starszego mężczyzny leżącego na chodniku i nie wykazującego funkcji życiowych. W akcji reanimacyjnej został użyty po raz pierwszy publicznie dostępny defibrylator AED, który znajduje się na budynku OSP Perzów. Pana Zygmunta w działaniu wspomogło jeszcze dwóch strażaków, którzy dotarli na miejsce. Podjęte działania przywróciły czynności życiowe, a poszkodowanego przejął Zespół Ratownictwa Medycznego.
Po części oficjalnej przystąpiono do realizacji porządku obrad. Wysłuchano sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym. Radni przyjęli plan pracy Rady Gminy Perzów, plany pracy komisji stałych oraz zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej. Plany te obejmują tematy, które powinny być rozpatrywane w każdym roku kalendarzowym, uwzględniając w szczególności zadania wynikające z konieczności realizacji zapisów ustaw, jak również z uchwał Rady Gminy Perzów. Podjęto uchwałę w sprawie określenia średniej  ceny  jednostki paliwa  w Gminie Perzów na rok szkolny 2019/2020 w celu  ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców oraz uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Najistotniejszą z podjętych uchwał była uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty, w skutek której od 1 marca 2020 r. mieszkańcy Gminy Perzów będą płacić wyższe stawki za śmieci. Stawka opłaty miesięcznej za zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 19,00 zł od osoby, natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka wynosić będzie 38,00 zł od osoby. Podniesienie stawek podyktowane było koniecznością dostosowania opłat za gospodarowanie odpadami do obecnych kosztów funkcjonowania systemu. Po dokonaniu szczegółowej analizy aktualnych i prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu na terenie Gminy Perzów stwierdzono, iż od grudnia 2019 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi oparty na obecnie obowiązującej stawce nie pokrywa kosztów ponoszonych za gospodarowanie odpadami. W związku z powyższym w celu zapewnienia wystarczających środków do samofinansowania się systemu, konieczne było zwiększenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami.

str gratulacje2 str radni2