Referaty

Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

 

Do zadań referatu należy:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników.
 2. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kępnie.
 4. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.
 5. Obsługa Rady Gminy i jej organów.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu współpracy z zaprzyjaźnioną gminą niemiecką i węgierską.
 7. Urząd Stanu Cywilnego.
 8. Ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych.
 9. Prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej.
 10. Prowadzenie spraw związanych z wyborami powszechnymi i referendum.

Stanowiska pracy w referacie:

 1. Weronika Urbańska – Sekretarz Gminy – Kierownik referatu.
 2. Anna Gruchot   - Kierownik USC
 3. Kinga Slotta – insp. ds. ewidencji ludności i obrony cywilnej.
 4. Wioleta Najdek  - podinsp. ds. obsługi RG, komisji stałych RG i samorządów wiejskich.
 5. Krystyna Kłobutowska – insp. ds. kadrowych i kancelaryjno-technicznych.
 6. Wojciech Urbański - informatyk

 

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Oświaty