W Gminie Perzów zakończyły się bezpłatne szkolenia informatyczne w ramach programu „Ja w internecie”.

                                     legalna kultura logo                                                                                                                                                   jawinternecie logo white

 

Gminie Perzów zakończyły się bezpłatne szkolenia informatyczne w ramach programu „Ja w internecie”. Ze szkoleń skorzystało ponad 190 mieszkańców powyżej 25 roku życia z gminy Perzów i nie tylko. Podczas szkoleń uczestnicy zdobyli umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w coraz bardziej złożonej cyfrowej rzeczywistości: potrafią zakładać i prowadzić własna stronę internetową, korzystać z portali społecznościowych, załatwiać sprawy finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu, składać deklaracje podatkowe, bezpiecznie szukać filmów, muzyki, gier. Na potrzeby projektu zakupiono 16 laptopów dla uczestników szkoleń. Po zakończonym szkoleniu laptopy przekazane zostaną do Zespołu Szkół w Perzowie i służyły będą społeczności szkolnej. Na realizacje szkoleń gmina Perzów pozyskała dotację 106 400,00 zł z programu grantowego „Ja w internecie”
Program finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt grantowy pn.: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

  fundusze