Szkolenia w ramach programu Ja w internecie

fundusze

 

W Gminie Perzów odbywają się bezpłatne szkolenia informatyczne w ramach programu „Ja w internecie”. Uczestnicy szkoleń mają okazję zdobyć umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w coraz bardziej złożonej cyfrowej rzeczywistości: zakładać i prowadzić własna stronę internetową, korzystać z portali społecznościowych, załatwiać sprawy finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu, składać deklaracje podatkowe, bezpiecznie szukać filmów, muzyki, gier. Ze szkoleń mogą skorzystać osoby powyżej 25 roku życia: rodzice, którzy chcą chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami czyhającymi w sieci, rolnicy, którzy chcą nauczyć się między innymi wypełniać przez internet wnioski o dotację, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, nauczyciele, seniorzy. Szkolenia odbywają się w Zespole szkół w Perzowie. Zapisy na szkolenia odbywają się w trybie ciągłym pod nr tel. 663 485 195 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Perzowie

Program finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt grantowy pn.: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

FOTO STRONA