Szkolenia informatyczne - wznawiamy zapisy na szkolenie w obszarze Rodzic w internecie

 

Urząd Gminy w Perzowie zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń internetowych w ramach programu
 „ Ja w internecie”.  W szkoleniu poświęconym zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział  nauczyciele,  rodzice, osoby powyżej 25 roku życia, które  chcącą chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami wiążącymi się z korzystaniem z internetu.  Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół w Perzowie w wymiarze 12 godzin zegarowych. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz laptopy dla każdego uczestnika szkoleń. 
Zapisy pod nr tel. 663 485 195
Szczegółowe informacje o terminach szkoleń oraz Karta Zgłoszenia na stronie internetowej www.perzow.pl  w zakładce Ja w internecie, w sekretariacie Urzędu Gminy w Perzowie.
 

fundusze

 

 


Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa

W Gminie Perzów zakończyły się bezpłatne szkolenia informatyczne w ramach programu „Ja w internecie”.

                                     legalna kultura logo                                                                                                                                                   jawinternecie logo white

 

Gminie Perzów zakończyły się bezpłatne szkolenia informatyczne w ramach programu „Ja w internecie”. Ze szkoleń skorzystało ponad 190 mieszkańców powyżej 25 roku życia z gminy Perzów i nie tylko. Podczas szkoleń uczestnicy zdobyli umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w coraz bardziej złożonej cyfrowej rzeczywistości: potrafią zakładać i prowadzić własna stronę internetową, korzystać z portali społecznościowych, załatwiać sprawy finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu, składać deklaracje podatkowe, bezpiecznie szukać filmów, muzyki, gier. Na potrzeby projektu zakupiono 16 laptopów dla uczestników szkoleń. Po zakończonym szkoleniu laptopy przekazane zostaną do Zespołu Szkół w Perzowie i służyły będą społeczności szkolnej. Na realizacje szkoleń gmina Perzów pozyskała dotację 106 400,00 zł z programu grantowego „Ja w internecie”
Program finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt grantowy pn.: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

  fundusze

Szkolenia w ramach programu Ja w internecie

fundusze

 

W Gminie Perzów odbywają się bezpłatne szkolenia informatyczne w ramach programu „Ja w internecie”. Uczestnicy szkoleń mają okazję zdobyć umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w coraz bardziej złożonej cyfrowej rzeczywistości: zakładać i prowadzić własna stronę internetową, korzystać z portali społecznościowych, załatwiać sprawy finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu, składać deklaracje podatkowe, bezpiecznie szukać filmów, muzyki, gier. Ze szkoleń mogą skorzystać osoby powyżej 25 roku życia: rodzice, którzy chcą chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami czyhającymi w sieci, rolnicy, którzy chcą nauczyć się między innymi wypełniać przez internet wnioski o dotację, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, nauczyciele, seniorzy. Szkolenia odbywają się w Zespole szkół w Perzowie. Zapisy na szkolenia odbywają się w trybie ciągłym pod nr tel. 663 485 195 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Perzowie

Program finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt grantowy pn.: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

FOTO STRONA