Projekt E-Mocni

e mocni

Gmina Perzów w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja (Partner Wiodący), Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskiego Związku Głuchych oraz Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego przystąpiła do projektu „e-Mocni : cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Projekt ten realizowany jest w ponad 100 gminach na terenie Polski od 2017 do 2019 roku.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z internetu (w tym z e-usług publicznych) przez osoby dorosłe, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu (np. nie robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych przez internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą udziału w konsultacjach on-line). Będziemy oferować tym osobom szkolenia, kursy e-learningowe oraz webinaria, a także wspierać lokalnych organizatorów szkoleń, trenerów i inne instytucje zainteresowane rozwojem edukacji cyfrowej w danej gminie.

 

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Szkolenia realizowane będą w zakresie podstaw obsługi komputera oraz 9 działów tematycznych, m.in. : zdrowie, edukacja, praca, społeczeństwo, finanse. Każdy z uczestników będzie mógł przystąpić do wybranego zakresu tematycznego w dowolnym momencie.

W miesiącu wrześniu odbyło się pierwsze spotkanie – szkolenie pilotażowe. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze szczegółami projektu jak i samego uczestnictwa w szkoleniach.

Wszelkie informację dostępne będą pod adresem strony internetowej Urzędu Gminy w Perzowie.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerami tel. : Koordynator lokalny – Ewelina Pieles 695785281, Trener lokalny – Wojciech Urbański 502297747 oraz w Urzędzie Gminy w Perzowie – 627861060.

 

e mocni logotypy