Przedłużamy zawieszenie działalności Dziennego Domu Seniora w Domasłowie

 

Szanowni Seniorzy

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem,  Ministr Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję o przedłużeniu  zawieszenia działalności Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+, do 10.04.2020 r.

 

Wobec powyższego działalność Dziennego Domu Seniora zostaje zawieszona do 10.04.2020r.