Kurs komputerowy zakończony

 

Zakończyły sie szkolenia komputerowe pn.: "Pomyk - kto ma w głowie wiedze z TIKa, ten po sieci sam pomyka" realizowane w ramach Działania 8.2 Uczenis sie przez całe życie, Osi priorytetowej 8: Edukacja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Aktywnie i systematycznie uczestniczyły w nim seniorki z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie. Kurs zakończył się egzaminem praktyczn- o teoretycznym. Seniorki otrzymały stosowne certyfikaty oraz spora garść wiedzy dzięki której swobodnie poruszają sie w sieci.

str IMG 4308