Seniorzy z Dziennego Domu Seniora doskonalą swoje umiejętności komputerowe

 

Seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Domasówie po raz kolejny biora udział w szkoleniach z ogólnej i podstawowej obsługi komputera.

Szkolenie pn.: " Pomyk- kto ma w głowie wiedzę z TIKa, ten po sieci sam pomyka" realizowane jest w ramach Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zajęcia dostosowane są do potrzeb uczestnikóww wieku od 25 do 74 lat i odbywają się w wymiarze 160 godzin lekcyjnych. Seniorzy spotykają sie z instruktorem w Dziennym Domu Seniora 2 razy w tygodniu po 4 godziny zegarowe i z najwiekszym zaangażowaniem chcą poznać nowe i doskonalić juz opanowane kompetencje cyfrowe. Warto dodać, że całkiem niedawno seniorzy zakończyli 3 miesięczny kurs komputerowy realizowany w ramach Projektu "Cyfrowa Wielkopolska" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR

Image 1