Mamy juz adres mailowy.

Seniorki z Dziennego Domu Seniora mają juz własny adres mailowy." Od dziś możemy kontaktować sie wzajemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej" - powiedziała jedna z seniorek. Na zajęciach komputerowych, pane doskonalą swoje umiejętności i zdobywaja wiedze pod okiem wykwalifikowanego instruktora, pana Dominika.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

 

IMG 3715str IMG 3707 str

 

 th10