Seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie uczestnicza w zajęciach komputerowych

Seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie szkolą swoje kompetencje cyfrowe
Seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie uczestniczą w darmowych zajęciach komputerowych dla seniorów 65+. W ramach realizacji projektu seniorzy posiądą praktyczne umiejętności obsługi komputera, telefonu, internetu.  Szkolenie obejmuje 90 godzin szkoleń praktycznych  i 24 godziny tzw. animacji- praktycznych zajęć, podczas których seniorzy zastosują wiedzę na kursie w praktyce na tabletach. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzezcz rozwoju kompetencji

th10

 

IMG 3669

 

   IMG 3668