Ochotnicza Straż Pożarna

osp perzów

 

W gminie Perzów działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Perzowie, Trębaczowie, Turkowach, Domasłowie, Miechowie i Słupi pod Bralinem. Jednostki z Perzowa i Trębaczowa należą do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na wyposażeniu OSP z terenu gminy są 4 średnie samochody gaśnicze oraz 3 lekkie w tym 1 przystosowany do ratownictwa drogowego. W 4 OSP powołano Jednostki Operacyjno-Technicze w skład których wchodzą w pełni wyszkoleni, wyposażeni w sprzęt i środki ochrony osobistej ratownicy gotowi nieść pomoc w przypadku pożarów oraz miejscowych zagrożeń takich jak wypadki drogowe, podtopienia, usuwanie skutków anomalii pogodowych. Z aktualnych statystyk interwencji strażaków z terenu gminy Perzów wynika, że jesteśmy jedną z bezpieczniejszych gmin w powiecie kępińskim jednak czynniki takie jak występowanie dużych zakładów branży meblowej, terenów leśnych oraz drogi szybkiego ruchu wymaga aby wyszkolenie i wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy było na wysokim poziomie. Doskonałym tego przykładem był rok 2016 w którym jednostka OSP Trębaczów po wielu latach starań została włączona do KSRG, a OSP w Perzowie pozyskała nowy lekki samochód do ratownictwa drogowego.