Miechów otrzyma dofinansowanie na zagospodarowanie placu zabaw

29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął X edycję konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Wniosek sołectwa Miechów pn. „Plac zabaw w Miechowie – dzieci biegną po zdrowie” – zagospodarowanie placu zabaw znalazł się na liście jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielona została dotacja.

Zaplanowana inwestycja to koszt 35 224,48 zł, z czego 20 000,00 zł stanowi dotacja. Ważnym aspektem w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” jest praca własna mieszkańców w realizację przedsięwzięcia, obejmującego demontaż zużytego wyposażenia i prace porządkowe. W ramach zadania zamontowane zostaną nowe urządzenia m.in. zestaw ze zjeżdżalnią i elementami sprawnościowymi oraz huśtawki.

 

425 mln zł na postojowe z ZUS w Wielkopolsce

Oddziały ZUS w Wielkopolsce wypłaciły prawie 216 tys. świadczeń postojowych na kwotę ponad 425 mln zł. W całym kraju postojowe trafiło do  2,1 mln osób w wysokości 4,1 mld zł.

Zgodnie z przepisami do świadczenia postojowego uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia. Aby otrzymać pomoc, należy spełnić kilka warunków (np. na wniosku składanym w czerwcu, przychód w maju powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w kwietniu).

Świadczenie postojowe może być wypłacane nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku się nie poprawiła. Ocenia to sam wnioskodawca.

O świadczenie postojowe mogą ubiegać się także osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Warunkiem uzyskania pomocy jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a zawarcie umowy musiało nastąpić przed 1 kwietnia br.

W związku ze zmianami, które wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0, od 24 czerwca br. wnioski, między innymi o  świadczenie postojowe, można przesyłać do ZUS, wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS – przypomina Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - W ostatnich miesiącach znacznie wzrosła liczba osób korzystających z PUE. Takich profili jest już prawie 4,4 mln. Dzięki Platformie załatwimy większość spraw z ZUS, bez wychodzenia z domu.

 

 

Oddział

Liczba

Kwota

Ostrów Wlkp.

57 956

114 978 643

Piła

20 448

40 556 037

Poznań II

63 982

126 665 657

Poznań I

73 420

142 972 540

Suma

215 806

425 172 877

 

 

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolski

Gmina Perzów otrzymała promesę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń odebrała z rąk Poseł Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej promesę w wysokości 806099,00 zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Samorządowych. Uroczystość wręczenia ,,czeków” odbyła więc 6 lipca 2020 r, w Starostwie Powiatowym w Kępnie. W spotkaniu udział wzięli  włodarze gmin i powiatu Kępińskiego oraz Poseł na Sejm RP Katarzyna Sójka. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom przedsięwzięcia, m.in.  remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, modernizację dróg – a także inne niezbędne lokalnie działania inwestycyjne. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Pieniądze będą bezzwrotnie przyznawane samorządom w formie przelewów na ich wniosek.