Ulgi dla przedsiębiorców w ramach Tarczy 3.0

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej zakłada, że ze zwolnienia ze składek mogą teraz skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł. Dzięki temu rozwiązaniu, więcej przedsiębiorców skorzysta z pomocy.

 

Zgodnie z nowymi przepisami ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br., których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Zwolnieniu dla tych grup podlegają składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały już opłacone. Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Należy wykazać 15-proc. spadek przychodu. Przykładowo na wniosku składanym w maju, przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu.

 

Ponowne postojowe

Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

 

We wniosku warto podać swoje aktualne dane kontaktowe. W razie wątpliwości, nasz pracownik, skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie. Wyjaśnimy, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek – informuje Marlena Nowicka - regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

 

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Konkurs plastyczny „Jan Paweł II – Nasz człowiek”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Jan Paweł II – Nasz człowiek”

Organizator konkursu:

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie

       1.Cele konkursu:

Celem konkursu jest upamiętnienie papieża Polaka Jana Pawła II. W roku 2020 obchodzona jest setna rocznica urodzin Karola Wojtyły.

 1.  Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Perzów od lat 12.

 1. Zasady uczestnictwa
 • Każdy uczestnik składa jedną, własnoręcznie wykonaną pracę konkursową ”Jan Paweł II – Nasz człowiek”. Praca ukazywać ma postać Karola Wojtyły w dowolnie wybranym przez siebie okresie jego życia. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę);
 • Prace plastyczne należy wykonać w formacie A3 dowolną techniką plastyczną;
 • Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie zachowując należne środki ostrożności. Otrzymane prace będą poddane kwarantannie.
 • Praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, dane do kontaktu (email, telefon)

 

 1. Kryteria oceny
 • zgodność z tematem;
 • wrażenie artystyczne;
 • inwencja twórcza;
 • samodzielność wykonania.

 

 1. Ostateczny termin przyjmowania prac 03 lipca 2020 roku.

 

 1. 6. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac i ogłosi wyniki, które zostaną opublikowane w mediach społecznościowych i prasie lokalnej.

 

 1. Oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestników konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu a także wyrażeniem przez nich zgody na:
 • nieodpłatne wyeksponowanie pracy;
 • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.