Dofinasowanie utworzenia i wyposażenie Klubu Senior+ w Domasłowie

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Domasłowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020. Wojewoda Wielkopolski przekazał na realizację zadania 137 300,00 zł, Gmina Perzów z własnych środków finansowych przekazuje 126 171,69 zł. Łączna kwota na realizację zadania to koszt 263 471,69 zł, co pozwoli na wyremontowanie i dostosowanie do potrzeb seniorów i osób poruszających się na wózkach części budynku po szkole podstawowej oraz wyposażenie pomieszczeń.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020.

           

Dofinansowanie funkcjonowania Żłobka Gminnego w Perzowie

Żłobek Gminny w Perzowie otrzymał wsparcie finansowe z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 w wysokości 38 880,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie 24 miejsc żłobku w okresie 12 miesięcy, utworzonych z udziałem środków finansowych z wcześniejszej edycji Programu „MALUCH+”.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

           

Przy Dziennym Domu Seniora w Domasłowie utworzony zostanie ogród dydaktyczny dofinansowany z WFOSIGW w Poznaniu.

Gmina Perzów otrzyma dofinasowanie z WFOŚIGW w Poznaniu na utworzenie ogrodu dydaktycznego przy Dziennym Domu Seniora w Domasłowie. W ramach zadania zakupione i posadzone zostaną rośliny w tym: drzewa, krzewy a także kwiaty i zioła. Zakupione zostaną także ławo stoły, kosze na śmieci, donice na kwiaty, stojak na rowery i tablica edukacyjna. Ogród został tak zaplanowany, aby z jednej strony służyły celom edukacyjnym, a z drugiej estetycznym. „Mam nadzieję, że realizacja zadani uaktywni również naszych seniorów z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie, którzy zatroszczą się o życie tego ogrodu i jego walory. Dla Seniorek będzie to tez okazja do bezpośredniego obcowania z naturą. Z przyjemnością zaangażują się w zbiór ziół na herbaty, kosmetyki czy mydełka. Pomysły i doświadczenie naszych seniorów są nieocenione” – powiedziała Wójt gminy Perzów Danuta Froń. Na realizację zadania gmina otrzymała 19 108,00 zł. z WFOŚIGW w Poznaniu w ramach programu Edukacja Ekologiczna.

  

Dofinansowanie na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora w Domasłowie

Dzienny Dom Seniora w Domasłowie otrzymał dofinansowanie na funkcjonowanie placówki w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020. Na realizację zadania beneficjent – Gmina Perzów otrzymała kwotę w wysokości 50 400 zł. Dzięki otrzymanej dotacji seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie mogą korzystać z usług fizjoterapeuty i pielęgniarki, mają zapewnioną 8 godzinną opiekę i ciepły posiłek. Dodatkowo seniorzy biorą udział w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych i komputerowych.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020.