Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie w wysokości 44.800,00 zł

Gmina Perzów  znalazła się na liście wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  ZDALNA SZKOŁA. Dofinansowanie obejmuje  zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego realizacje zdalnych lekcji. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 44 800,00 zł co stanowi 100% wartości zakupu sprzętu. Zakupione laptopy, łącznie 16 szt. przekazane zostaną odpowiednio do Zespołu Szkół w Perzowie oraz do Zespołu Szkół w Trębaczowie. Szkoły, na podstawie wcześniej przeprowadzonego rozeznania przekażą laptopy uczniom, którzy mają największe problemy z dostępem do sprzętu i organizacją całego procesu uczenia się z domu. Zgodnie też z założeniami projektowymi, po zakończonym okresie epidemii zakupione laptopy przejdą w posiadanie szkół i stanowić będą wyposażenie sal komputerowych. Projekt został ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii spowodowanej zakażeniem koronawirusem.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Perzów przystąpiła do Projektu Orlik 2020

Gmina Perzów od czerwca przystąpiła do Projektu Orlik 2020 r., w ramach którego dofinansowane zostanie wynagrodzenie Animatorów sportu zatrudnionych na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik w Perzowie. Wartość pozyskanego dofinansowania zewnętrznego to kwota 8400 zł.

Pozyskane środki umożliwiają wydłużenie czasu funkcjonowania Orlika, na którym prowadzenie zajęć rozpoczęło się w maju. Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju korzystanie z Orlika w Perzowie możliwe jest z zachowaniem zasad higieny oraz  wytycznych określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Perzów.

Przedsiębiorcy korzystają z ulg ZUS w ramach tarczy

Od 1 kwietnia wielkopolskie placówki ZUS rozpatrzyły prawie 400 tys. wniosków o zwolnienie ze składek, wypłatę świadczenia postojowego i odroczenie terminu płatności w związku z epidemią koronawirusa.

Najwięcej, bo przeszło 284 tys. rozpatrzonych pozytywnie wniosków, dotyczy zwolnienia z opłacania składek. Kolejne prawie 98 tys. to wypłacone świadczenia postojowe – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Do placówek ZUS w naszym województwie wpłynęło również prawie 16 tys. wniosków o odroczenie terminu płatności składek.

Z najnowszych danych wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju rozpatrzył 4 mln wniosków z Tarczy, na łączną kwotę 9,5 mld zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca także, aby wnioski o pomoc z tarczy antykryzysowej składać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. To zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy oraz wypłatę świadczenia.

Ponadto, 30 maja na PUE ZUS dodaliśmy możliwość podglądu realizacji wniosku o zwolnienie z opłacania składek – dodaje Marlena Nowicka - Funkcja ta jest dostępna na profilach osób, które złożyły wniosek przez PUE. Informacje są widoczne w zakładce Płatnik w bocznym menu „Dokumenty i Wiadomości” w formie dodatkowej zakładki „Tarcza antykryzysowa – wnioski”.

Szczegółowe informacje na temat tego, kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, w zakładce Koronawirus.

 

Oddział

Postojowe

liczba wniosków

Postojowe

kwota

Odroczenie płatności składek

Ostrów Wlkp.

26 228

52 092 399

4 509

Piła

9 639

19 131 293

1 273

Poznań II

29 099

57 878 598

4 367

Poznań I

32 674

63 805 740

5 587

Suma

97 640

192 908 030

15 736

 

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim