PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PERZOWIE

Trwa przebudowa drogi gminnej na osiedlu w Perzowie. W ramach zadania  wykonane zostaną nowe warstwy konstrukcyjne drogi, nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku blisko 382 mb oraz odwodnienie drogi. Zakres inwestycji obejmuje również budowę chodnika oraz dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CARBON” z Sycowa. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 577725,65  zł, w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  288 862,82 zł. Termin zakończenia prac przewiduje się na dzień 30 listopada 2020 r.

UG