W Gminie Perzów powstanie Klub Seniora

Wójt Gminy Perzów podpisała umowę na „Przebudowę budynku gminnego w związku z utworzeniem Klubu Seniora”. Zakres prac obejmuje przebudowę obiektu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa instalacji  wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz elektrycznej. Jest to pierwszy etap przebudowy, którego celem jest utworzenie placówki Klubu Seniora w Domasłowie.

Zadanie będzie realizowało Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH z Ostrowa Wielkopolskiego. Wykonawca wyłoniony został  po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Koszt inwestycji to 242.989,19 złotych, w tym 137300,00 zł dofinansowania z Programu Wieloletniego ,,Senior+”.  Termin zakończenia prac przewiduje się na 15 grudnia 2020 roku.

AS