BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W KOZIE WIELKIEJ

W Gminie Perzów została podpisana umowa na „Budowę drogi dojazdowej do pól w Kozie Wielkiej”. Droga na odcinku ok 1000 mb w kierunku od Kozy Wielkiej do stacji paliw w Słupi pod Bralinem wykonana zostanie z kruszywa granitowego.

Zadanie będzie realizowało Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Kępna, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wyłoniony został  po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Koszt inwestycji to 182.358,82 zł, która częściowo pokryta będzie z budżetu województwa wielkopolskiego.

Zakres prac obejmuje: karczowanie pni i wycinkę samosiewów w rejonie prowadzenia robót, wymianę konstrukcji nawierzchni i podbudowy na odcinku 1000 mb, wykonanie podbudowy z kruszywa warstwa dolna 15 cm , warstwa górna 8 cm na odcinku 1000 mb, wykonanie zjazdów do dróg polnych, wykonanie poboczy gruntowych. Termin zakończenia prac przewiduje się na 30 październik 2020 roku.

AS