Remonty dróg gminnych na finiszu

Trwają remonty dróg gminnych, których wykonawcą jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. W sierpniu wykonana została modernizacja drogi gminnej Zbyczyna-Ligota na odcinku 670 mb poprzez nałożenie nowej nakładki asfaltowej na jednię. Ponadto remonty obejmują wykonanie remontu nawierzchni utwardzonych poprzez wbudowanie masy z otaczarki w miejscowościach Słupia pod Bralinem, Brzezie, Turkowy, Miechów Domasłów, Zbyczyna, Gęsia Górka oraz wykonanie remontu dróg utwardzonych i nieutwardzonych poprzez uzupełnienie dziur i nierówności mieszanką granitową w miejscowości Perzów oraz wykonanie poboczy z kruszyw w miejscowości Domasłów. Całość prac remontowych wyżej wymienionych dróg ma zakończyć się do końca września bieżącego roku. Wartość inwestycji wyniesie 192519,94 zł.