III Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi

Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Perzów uczestniczyły 13 września br.
w III Ogólnopolskim Święcie Wdzięczni Polskiej Wsi, które odbyło się na Pólku pod Bralinem. Inicjatorem wydarzenia organizowanego od 2018 r. jest premier Mateusz Morawiecki. Jest ono wyrazem wdzięczności dla polskiej wsi oraz rolników za ich ciężką pracę.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki, będący Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
W wydarzeniu oprócz premiera Mateusza Morawieckiego uczestniczyli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, a także włodarze gmin powiatu kępińskiego.

 Po uroczystej mszy korowód dożynkowy na czele z premierem, władzami kościelnymi, przedstawicielami rządu i samorządu przy akompaniamencie orkiestry dętej przeszedł spod sanktuarium pod scenę, na której swoje umiejętności zaprezentowali wielkopolscy artyści, a wszystkich przybyłych powitał premier Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Premier Mateusz Morawiecki podziękował w swoim przemówieniu rolnikom za ich ciężką pracę i przedsiębiorczość i zapewnił o wsparciu ze strony rządu.

Premier wręczył medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości Kołom Gospodyń Wiejskich za pielęgnowanie polskiej tradycji. Przekazał też promesy w ramach programu Sportowa Polska 2020. Natomiast Minister Jan Krzysztof Ardanowski odznaczył 41 osób medalem zasłużony dla rolnictwa (z Gminy Perzów Pan Józef Kranz), a minister Marlena Maląg wręczyła honorowe odznaki „Meritis pro Familia” (z Gminy Perzów Państwo Krystyna i Stanisław Poręba z rodziną oraz Państwo Anita i Grzegorz Kokot z rodziną).

Podczas uroczystości koła gospodyń zaprezentowały lokalną żywność i ludowe rękodzieło. Z terenu Gminy Perzów Panie z Kół Gospodyń znalazły się w wąskim gronie tych  kół, które mogły zaprezentować swój kulinarny kunszt w trakcie tego święta. Panie stanęły na wysokości zadania i przygotowały ślicznie przystrojone stoiska  z przepięknym rękodzielnictwem. Przygotowane ozdoby w obu stoiskach podziwiali uczestnicy wydarzenia oraz osobiście odwiedził je Premier RP. 

Dziękuję KGW, sołectwo z terenu Gminy i pracownikom za pomoc w realizacji tego zadania. Uważam, że Nasza prezentacja była bardzo piękna i podkreślała umiejętności Naszych mieszkanek i mieszkańców – Powiedziała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń.