Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w placówkach oświatowych na terenie Gminy Perzów wyglądało inaczej niż zwykle. Ze względu na sytuację epidemiczną funkcjonowanie szkół i przedszkoli opiera się będzie o szeregu wytycznych GIS i MZ i MEN. 

Nie było wspólnego, uroczystego apelu. Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemicznego uczniowie spotkali się z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych. 

Nauczyciele przedstawili wychowankom podstawowe zasady funkcjonowania szkół w nowej sytuacji. Uczniowie otrzymali plany tygodniowe lekcji i podręczniki szkolne.

1 września 2020 roku naukę w Zespole Szkół w Perzowie w klasach I-VIII rozpoczęło 171 uczniów, w tym 24 pierwszoklasistów. W Zespole Szkół w Trębaczowie w klasach I-VIII jest 121 uczniów, w tym 17 pierwszoklasistów.

Do przedszkola w Perzowie uczęszcza 76 przedszkolaków w tym 16 sześciolatków, a do przedszkola w Trębaczowie 72 dzieci w tym 17 do tzw. „zerówki”. Natomiast w żłobku jest 24 wychowanków.

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podkreśla, że zrobiono wiele, aby w należycie bezpieczny sposób wszyscy mogli przebywać we wszystkich placówkach oświatowych. Jednak rola rodziców jest równie istotna, aby nie posyłać do szkół i przedszkoli dzieci, które mają objawy przeziębienia.