DOŻYNKI GMINNE

W niedzielę, 23 sierpnia 2020 r. w Domasłowie odbyły się Dożynki Gminne, które w naszej gminie są wieloletnią tradycją, dzięki której możemy podziękować Panu Bogu za plony, a rolnikom za ich ciężką pracę. W tym roku w związku z pandemią koronawirusa uroczystości dożynkowe zostały ograniczone do Mszy Świętej dziękczynnej w intencji rolników i podziękowaniu za tegoroczne plony. Mszę Świętą odprawił ksiądz Arkadiusz Wieczorek w kościele pw. Św. Idziego w Domasłowie. Starostowie dożynek: pani Sylwia Zapolna i pan Błażej Cegła tradycyjnie wręczyli na ręce proboszcza chleb oraz złożyli wieniec dożynkowy jako symbole tegorocznych zbiorów.

W uroczystościach udział wzięli wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Przewodniczący Rady Gminy Perzów Przemysław Łytka z radnymi, Sekretarz Gminy Weronika Urbańska, Sołtysi z terenu Gminy Perzów oraz liczne zgromadzeni rolnicy i mieszkańcy.