„Pięknieje Wielkopolska Wieś” 2020 – wypięknieje Miechów

20 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej Wójt Gminy Perzów Danuta Froń otrzymała z rąk Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego symboliczny czek na kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Plac zabaw w Miechowie – dzieci biegną po zdrowie” – zagospodarowanie placu zabaw. Podpisana została jednocześnie stosowna umowa na udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

Głównym celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców sołectw, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz wsparcie niewielkich projektów m.in. służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi.

Sołectwo Miechów przy wkładzie pracy własnej mieszkańców zyska nowy wizerunek placu zabaw, zmodernizowaną i uporządkowaną przestrzeń publiczną. Całkowita wartość zadania to 35 224,48 zł, z czego pozostałe 15 224,48 zł stanowią finansowe środki własne gminy, środki funduszu sołeckiego oraz praca własna mieszkańców.

 

„Pięknieje Wielkopolska Wieś” 2020 – wypięknieje Miechów