Dofinasowanie utworzenia i wyposażenie Klubu Senior+ w Domasłowie

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Domasłowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020. Wojewoda Wielkopolski przekazał na realizację zadania 137 300,00 zł, Gmina Perzów z własnych środków finansowych przekazuje 126 171,69 zł. Łączna kwota na realizację zadania to koszt 263 471,69 zł, co pozwoli na wyremontowanie i dostosowanie do potrzeb seniorów i osób poruszających się na wózkach części budynku po szkole podstawowej oraz wyposażenie pomieszczeń.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020.