Dofinansowanie funkcjonowania Żłobka Gminnego w Perzowie

Żłobek Gminny w Perzowie otrzymał wsparcie finansowe z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 w wysokości 38 880,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie 24 miejsc żłobku w okresie 12 miesięcy, utworzonych z udziałem środków finansowych z wcześniejszej edycji Programu „MALUCH+”.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.