Dofinansowanie na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora w Domasłowie

Dzienny Dom Seniora w Domasłowie otrzymał dofinansowanie na funkcjonowanie placówki w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020. Na realizację zadania beneficjent – Gmina Perzów otrzymała kwotę w wysokości 50 400 zł. Dzięki otrzymanej dotacji seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie mogą korzystać z usług fizjoterapeuty i pielęgniarki, mają zapewnioną 8 godzinną opiekę i ciepły posiłek. Dodatkowo seniorzy biorą udział w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych i komputerowych.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020.