Miechów otrzyma dofinansowanie na zagospodarowanie placu zabaw

29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął X edycję konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Wniosek sołectwa Miechów pn. „Plac zabaw w Miechowie – dzieci biegną po zdrowie” – zagospodarowanie placu zabaw znalazł się na liście jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielona została dotacja.

Zaplanowana inwestycja to koszt 35 224,48 zł, z czego 20 000,00 zł stanowi dotacja. Ważnym aspektem w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” jest praca własna mieszkańców w realizację przedsięwzięcia, obejmującego demontaż zużytego wyposażenia i prace porządkowe. W ramach zadania zamontowane zostaną nowe urządzenia m.in. zestaw ze zjeżdżalnią i elementami sprawnościowymi oraz huśtawki.