EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

30 uczniów z ternu gminy Perzów (20 w ZS w Perzowie i 10 w ZS w Trębaczowie) przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty, sprawdzającego wiedzę uczniów kończących szkołę podstawową. W wtorek 16 czerwca 2020 r. uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, kolejnego dnia w środę egzamin z matematyki, a w czwartek odbyła się ostatnia część - egzamin z języka obcego. Największa grupa ósmoklasistów 96,67% zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego, a jedynie 3,33% z języka niemieckiego. Pierwotnie miały zostać przeprowadzone od 21 kwietnia 2020 r. Na egzaminie obowiązywał reżim sanitarny, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i  Centralną Komisję Egzaminacyjną. Napisanie egzaminu to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki mogą zaważyć na tym, czy uczniowie dostaną się do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. Uczniowie wyniki poznają do 31 lipca br.