GMINA PERZÓW OTRZYMA ŚRODKI FINANSOWE NA BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. Gmina Perzów otrzyma 100000,00 zł dofinansowania na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pół ze środków pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie części drogi gminnej łączącej miejscowości Koza Wielka i Słupia pod Bralinem na odcinku ok 1 km. Zakres planowanych prac przewiduje korytowanie i profilowanie drogi o szerokości 4m pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki granitowej 0/63 – gr. 15 cm, wykonanie warstwy górnej podbudowy z mieszkanki granitowej 0/31,5 gr. 8 cm oraz wykonanie obustronnych ziemnych poboczy o szer. do 0,5 m. Na budowę drogi sołectwo Koza Wielka przeznaczyło 20000,00 zł z funduszu sołeckiego na 2020 rok. Dzięki temu przedsięwzięciu powstanie droga, która polepszy komunikację między miejscowościami, ułatwi maszynom dojazd do gruntów rolnych ale również wpłynie bezpośrednio na jakość życia mieszkańców.

WN