Konkurs plastyczny „Jan Paweł II – Nasz człowiek”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Jan Paweł II – Nasz człowiek”

Organizator konkursu:

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie

       1.Cele konkursu:

Celem konkursu jest upamiętnienie papieża Polaka Jana Pawła II. W roku 2020 obchodzona jest setna rocznica urodzin Karola Wojtyły.

 1.  Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Perzów od lat 12.

 1. Zasady uczestnictwa
 • Każdy uczestnik składa jedną, własnoręcznie wykonaną pracę konkursową ”Jan Paweł II – Nasz człowiek”. Praca ukazywać ma postać Karola Wojtyły w dowolnie wybranym przez siebie okresie jego życia. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę);
 • Prace plastyczne należy wykonać w formacie A3 dowolną techniką plastyczną;
 • Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie zachowując należne środki ostrożności. Otrzymane prace będą poddane kwarantannie.
 • Praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, dane do kontaktu (email, telefon)

 

 1. Kryteria oceny
 • zgodność z tematem;
 • wrażenie artystyczne;
 • inwencja twórcza;
 • samodzielność wykonania.

 

 1. Ostateczny termin przyjmowania prac 03 lipca 2020 roku.

 

 1. 6. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac i ogłosi wyniki, które zostaną opublikowane w mediach społecznościowych i prasie lokalnej.

 

 1. Oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestników konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu a także wyrażeniem przez nich zgody na:
 • nieodpłatne wyeksponowanie pracy;
 • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.