MODERNIZACJA I REMONTY DRÓG NA TERENIE GMINY PERZÓW W 2020 ROKU.

            30 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Perzów Edyty Kieruzal podpisała umowę na wykonanie cząstkowych remontów i napraw dróg na terenie całej  Gminy Perzów. Wykonawca zadania wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadanie realizowało będzie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Kępna, które przystąpiło do przetargu jako jedna z sześciu firm, składających ofertę w postępowaniu.

Zakres robót  obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni dróg utwardzonych poprzez wykonanie nakładki MMA w m. Zbyczyna, wykonanie remontu nawierzchni utwardzonych poprzez wbudowanie masy z otaczarki w miejscowościach Słupia pod Bralinem, Brzezie, Turkowy, Miechów Domasłów, Zbyczyna, Gęsia Górka oraz wykonanie remontu dróg utwardzonych i nieutwardzonych poprzez uzupełnienie dziur i nierówności mieszanką granitową w miejscowości Perzów oraz wykonanie poboczy z kruszyw w miejscowości Domasłów. Łączny koszt zadania zostanie pokryty w całości z budżetu Gminy Perzów i wyniesie 192.510,94 złote. Termin zakończenia prac zgodnie z umową przewiduje się na 30 września 2020 roku.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

26 czerwca 2020 r. na długo pozostanie w pamięci uczniów szkół jako
wyjątkowy … Tego dnia odbyło się pierwsze zakończenie roku szkolnego bez wesołych piosenek, apelu z wręczaniem nagród, bez gości i rodziców, a przede wszystkim bez uścisków i serdecznych gestów wychowawców, koleżanek i kolegów.

Podczas krótkich spotkań z wychowawcami, z Dyrekcją szkoły, podsumowano wyniki w nauce, wręczono nagrody oraz przypomniano o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji oraz sytuacji epidemiologicznej Covid 19. Mówiąc „do zobaczenia”, życzono sobie spotkania we wrześniu w murach szkoły.

Również tego dnia, jak co roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przyznała stypendia naukowe zdolnym uczniom z terenu Gminy,  którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali najwyższe wyniki w nauce. W tym roku zaplanowana kwota w budżecie wynosiła 10 tys. zł. Wójt rozdysponowała zaplanowaną kwotę na poszczególne placówki zgodnie z propozycjami dyrektorów szkół, którzy złożyli stosowne wnioski do Urzędu Gminy tj. Zespołu Szkół w Trębaczowie
i Perzowie. Uczniowie za wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia sportowe otrzymali
nagrody finansowe. W Zespole Szkół w Perzowie otrzymało 29 osób, a w Zespole Szkół w Trębaczowie 21 wychowanków. Łącznie stypendia otrzymało 50 uczniów.

Wszystkim uczniom życzymy udanych, szczęśliwych, bezpiecznych, przepięknych wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody. Oby te dni pozwoliły na zasłużony
odpoczynek, nabranie sił i zapału do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami w  nadchodzącym roku szkolnym. Następny dzwonek dopiero we wrześniu.