Gmina Perzów pozyskała ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Gmina Perzów pozyskała ze środków Państwowego Funduszu Celowego - z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie w kwocie 288 862,82 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzów”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 577 725,65 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana do 30.11.2020 roku.

Celem realizacji zadania jest kompleksowa przebudowa drogi gminnej, która w wyniku realizacji Inwestycji zyska nową nawierzchnię asfaltową i chodnik. Powstaną także dwa wyniesione przejścia dla pieszych.

Dzień Nauczyciela 2020

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać” (M. Twain)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Perzów gościła w Zespole Szkól w Perzowie oraz Zespole Szkół w Trębaczowie. Wraz ze słodką niespodzianką złożyła podziękowania za trud i poświecenie wkładane w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży, za zawodowe i osobiste zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz kształtowanie wartości wśród młodych ludzi pracownikom obu placówek. Podkreśliła, że tegoroczne Święto jest wyjątkowo inne, dlatego szczególnie życzyła dużo zdrowia, cierpliwości i wiary, abyśmy przetrwali ten trudny dla nas wszystkich czas.

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi oraz Emerytom Wójt Gminy Perzów życzy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

ODNOWIONO STOŁÓWKI SZKOLNE

Uczniowie szkół z terenu gminy Perzów zastali po wakacjach miłą niespodziankę – odnowione stołówki szkolne. Jadalnie udało się pomalować i wyposażyć nowe stoły i krzesła, co wpłynęło na poprawę estetyki. Pomieszczenia umożliwiają bezpieczne i higieniczne spożywanie posiłków. W roku szkolnym 2020/2021 w ZS w Perzowie ze świeżych i  smacznych obiadów korzysta 92 uczniów z klas 1-8. Ze względów bezpieczeństwa, obiady są wydawane w 3 grupach, a każdy uczeń ma swoje miejsce, z którego korzysta codziennie.

W ZS w Trębaczowie z obiadów korzysta 85 uczniów. Obie szkoły biorą udział w programie ,,Mleko w szkole”. Całkowity koszt odświeżenia obu stołówek wyniósł 47025,25 zł.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PERZOWIE

Trwa przebudowa drogi gminnej na osiedlu w Perzowie. W ramach zadania  wykonane zostaną nowe warstwy konstrukcyjne drogi, nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku blisko 382 mb oraz odwodnienie drogi. Zakres inwestycji obejmuje również budowę chodnika oraz dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CARBON” z Sycowa. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 577725,65  zł, w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  288 862,82 zł. Termin zakończenia prac przewiduje się na dzień 30 listopada 2020 r.

UG