Jeszcze tylko 2 tygodnie na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

Jeszcze tylko 2 tygodnie na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek
Tylko do końca czerwca przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek.
Do wielkopolskich placówek ZUS wpłynęło 184 tys. wniosków o zwolnienie ze składek i
zostały one zrealizowane w 90 proc., na kwotę 816 mln zł.
Dzięki tarczy antykryzysowej część firm może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za
trzy miesiące - od marca do maja 2020 r. Zwolnienie z obowiązku ich opłacenia można
uzyskać w wysokości 100 proc. lub 50 proc. ich łącznej kwoty. Zależy to od liczby osób
zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych.
Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia ze składek w ramach tarczy
antykryzysowej, mają czas tylko do 30 czerwca br. O zwolnienie ze składek mogą się ubiegać
firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielnie socjalne,
osoby duchowne, a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacające składki
wyłącznie na własne ubezpieczenia, w tym osoby korzystające z ulgi na start.
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim rozpatrzył już 90 procent wniosków o wsparcie w
ramach tarczy antykryzysowej
– informuje Zdzisław Jaźwiec – dyrektor Oddziału ZUS w
Ostrowie Wielkopolskim –
Było to możliwe dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu naszych
pracowników. Tym bardziej, że wiele wniosków, które wpłynęło do nas w formie papierowej,
z uwagi na liczne błędy, wymagało prowadzenia z przedsiębiorcami postępowania
wyjaśniającego.
Z najnowszych danych wynika, że do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w
całym kraju
wpłynęło 3,7 mln wniosków z Tarczy, w tym 2 mln w formie elektronicznej. W marcu
i w kwietniu o zwolnienie ze składek wnioskowało 1,72 mln przedsiębiorców. Z tego 90 proc.
wniosków o zwolnienie zostało już rozpatrzonych na kwotę 7,5 mld zł. Dodatkowo, Zakład
przyjął do realizacji ponad 1,8 mln wniosków o wypłatę świadczeń postojowych,
a wartość pomocy wyniosła prawie 3 mld zł. Suma pomocy w zakresie zwolnienia
z opłacenia składek oraz świadczeń postojowych wyniosła ponad 10 mld zł.
W województwie wielkopolskim wpłynęło 184 tys. wniosków o zwolnienie ze składek
i zostały one zrealizowane w 90 proc. na kwotę umorzenia 816 mln zł. Wniosków
o świadczenia postojowe wpłynęło natomiast 149 tys. Wypłacono 294 mln zł. Kwota
pomocy przy tych dwóch rodzajach ulg w województwie wyniosła ponad 1,1 mld.
W skali ostrowskiego oddziału ZUS rozpatrzył 49 tysięcy wniosków przedsiębiorców
o zwolnienie ze składek, za okres od marca do kwietnia, na kwotę 237 mln złotych. Tym
samym obsłużył 90 proc. wniosków. Oddział wypłacił 79 mln zł z tytułu realizacji wniosków
o świadczenia postojowe. Łącznie pomoc Oddziału w Ostrowie Wlkp. wyniosła 316 mln zł.
 
Zachęcam także, aby wnioski o pomoc z tarczy antykryzysowej składać za pomocą Platformy
Usług Elektronicznych. To zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza
realizację sprawy oraz wypłatę świadczenia –
dodaje dyrektor
-
Ponadto,
30 maja na PUE
ZUS, dodaliśmy możliwość podglądu realizacji wniosku o zwolnienie z opłacania składek
.
Funkcja ta jest dostępna na profilach osób, które złożyły wniosek przez PUE. Informacje są
widoczne w zakładce Płatnik w bocznym menu „Dokumenty i Wiadomości” w formie
dodatkowej zakładki „Tarcza antykryzysowa – wnioski”.
Szczegółowe informacje na temat tego, kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski
i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej
www.zus.pl
, w zakładce
Koronawirus.
Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce
2
/
2