Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Perzów ws. rozbudowy drogi powiatowej Nr 5716P na odcinku skrzyzowania z droga wojewódzką Nr 482

 AKT ogłosze nie o konsultjpg