Rekrutacja do udziału w projekcie "Wsparcie dla seniorów w Gminie Perzów- utworzenie Dziennego Domu Seniora w Domasłowie"

 

plakat senior NA STRONE DO 30