W Perzowie powstanie nowy plac zabaw.

 

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski zaprezentowało listy oceny operacji w ramach ogłoszonych naborów. Gmina Perzów aplikowała o środki zewnętrzne w ramach naboru nr 7/2017/G „ Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” i znalazła się bardzo wysoko na liście wniosków. W ramach naboru, w gminie Perzów zaplanowano realizacje zadania polegającego na modernizacji istniejącego placu zabaw przy przedszkolu w Perzowie. Zakupione zostaną nowe urządzenia zabawowe nie tylko atrakcyjne i nowoczesne, ale przede wszystkim bezpieczne dla użytkowników. Zadanie zrealizowane zostanie w 2020r.

str 1