Pięknieje Wielkopolska Wieś – zrealizowano inwestycje dofinansowanie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Gmina Perzów zrealizowała inwestycje, które otrzymały pomoc finansową w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Celem konkursu było wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnej społeczności służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi. W Kozie Wielkiej powstał nowy plac zabaw, w Domasłowie zagospodarowany został zbiornik wodny.  Łączna wartość pomocy finansowej jaką przekazało Województwo Wielkopolskie gminie Perzów na realizacje obu zadań to kwota 37 133,00zł.

„Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka” – dotacja 17.133,00 zł, środki własne 10 500,00 zł w tym środki własne 7 000,00 zł oraz „Zagospodarowanie stawu na działce 79/4 w sołectwie Domasłów”- dotacja 20 000,00 zł. środki własne 17 200,00 zł w tym środki z funduszu sołeckiego 8 000,00 zł. W obu sołectwach mieszkańcy wnieśli także duży wkład własny w postaci pracy rąk własnych, z wykorzystaniem swojego sprzętu i maszyn.

        Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

 

Logo20Wielkopolska20Odnowa20Wsi1                          2000px POL województwo wielkopolskie COA.svg

 

 

1 str 4

2 str str IMG 20190709 142836