Inwestycje w gminie Perzów - oficjalne otwarcie

W Perzowie odbyło się spotkanie dotyczące otwarcia czterech ważnych inwestycji jakie wykonane zostały na terenie gminy. Udział w nim wzięły władze samorządowe, zaproszona została europoseł Andżelika Możdżanowska a także radni gminy Perzów, dyrektorzy szkół i media.

Pierwszą i największą była termomodernizacja szkoły. Wykonano nową elewację, ocieplenie i wymianę dachu. W sumie całkowity koszt termomodernizacji wyniósł około 1 mln zł. Druga ważna inwestycja to znajdująca się nieopodal szkoły, w sąsiedztwie boiska sportowego droga gminna. Na budowę drogi o długości ok. 327mb gmina pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 248 329,00 zł. Całkowite koszty budowy drogi to kwota 514 149,04 zł Zagospodarowany został również teren przy Zespole Szkół w Perzowie. Przy wejściu głównym do szkoły powstała ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „ My się pszczół nie boimy i rośliny dla nich sadzimy”. W ramach realizacji tego zadania posadzonych zostało 134 sadzonek roślin miododajnych. Zakupiona została także infrastruktura edukacyjna: tablice, ławostoły, kosz do segregacji odpadów. Dofinansowanie na utworzenie ścieżki edukacyjnej gmina Perzów pozyskała z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 23 180,50 zł. Całkowity koszt inwestycji 51 111, 97 zł. Przy wejściu bocznym i z tyłu szkoły powstała Otwarta Strefa Aktywności - ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku wyposażone w 6 stanowisk siłowni zewnętrznej dla młodzieży i dorosłych oraz dodatkowe 2 stanowiska siłowni dla dzieci młodszych, sprawnościowy plac zabaw, strefę relaksu i gier. Na projekt OSA gmina pozyskała środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 21 000,00 zł. Całkowite koszty inwestycji wyniosły 42 097,00zł.
Wójt gminy Perzów Danuta Froń Danuta Froń nie kryła zadowolenia z wykonania inwestycji. „Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym możemy w innych miejscowościach gminy zrealizować projekty, które są potrzebne. Pozyskanie środków na drogę ok. 250 000,00 zł powoduje, że następne drogi mogą być w gminie zrobione. Pozyskanie środków na OSE i ścieżkę ekologiczna też powoduje, że środki gminne mogą być przeznaczone na inne dodatkowe rzeczy dla dzieci, które tutaj chodzą do szkoły” – powiedziała Wójt.

 

str DSCN0265 str DSCN0268

str DSCN0273 str DSCN0276

str DSCN0280 str DSCN0285