Sołecka Strategia Rozwoju Wsi - warsztaty

 

Kolejne sołectwa gminy Perzów: Trębaczów i Zbyczyna brały udział w warsztatach podejmujących opracowanie własnej strategii rozwoju. Dwudniowe warsztaty z przedstawicielami sołectw prowadzili moderatorzy powołani z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Spotkania obejmowały: analizę potencjału rozwojowego wsi, analizę zasobów, analizę SWOT, skonstruowanie programu krótkoterminowego i długoterminowego. Warsztaty poprzedzone zostały wizją terenowa w obu sołectwach. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi jest dla mieszkańców planem działania, wskazuje kierunki rozwoju i aktualne problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy. Strategia jest również ważnym, wysoko punktowanym dokumentem dla sołectw biorących udział w konkursach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. W warsztatach zorganizowanych w GOK w Perzowie brali udział także mieszkańcy gminy Kobyla Góra.

DSCN0250