Ochody Święta Niepodległości "Witaj wolna Polsko!"

10 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbyła się uroczysta gala związana z obchodami Święta Niepodległości „Witaj wolna Polsko!”. Uroczystość zorganizowana została w ramach realizacji zadania, na który Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie pozyskał dofinansowanie ze środków programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Na scenie zaprezentowały się dzieci z ZS w Trębaczowie i ZS w Perzowie. Grupa wokalna działająca przy GOK wykonała szereg pięknych, polskich utworów pochodzących z tamtego okresu. Podczas gali uczestnicy mogli podziwiać również prace plastyczne zgłoszone do konkursu pn.: „Dwudziestolecie międzywojenne”. Rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny „Oszczędzaj wodę – dbaj o przyrodę”. Uczestnicy otrzymali nagrody z rąk wójta gminy Danuty Froń oraz sekretarz Weroniki Urbańskiej. Wydarzenie poprzedziły prelekcje historyczne, konkurs plastyczny i warsztaty wokalne. Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

 FOT5148  FOT5285

  FOT5117  FOT5260