Święto Niepodległości w ZS w Perzowie

Dnia 8 listopada 2019 r. uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Perzowie uroczyście obchodzili 101. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, z Panią Wójt Gminy Perzów Danutą Froń na czele oraz rodzice uczniów.
Dyrektor szkoły Barbara Maras, witając gości, przywołała słowa wielkiego Polaka Józefa Piłsudskiego: „Niepodległość nie jest dana Polakom raz na zawsze”, a następnie odniosła je do współczesnego patriotyzmu. Pani wójt, w swoich słowach skierowanych do uczniów, podkreśliła piękno naszego kraju, jego tradycję i historię. Swoje wystąpienie zakończyła słowami: „Zwiedzajcie cały świat, ale zawsze wracajcie do Polski.”.
Przewodnim hasłem apelu było słowo ”WOLNOŚĆ”. Pojawiało się ono w stworzonej na scenie kawiarni „Pod Pikadorem”, historii bohatera opowiadania, który poznał znaczenie pojęcia „wolność” oraz piosenkach i wierszach polskich twórców.
O symbolicznej dla Polaków godzinie – 11.11 wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali wspólnie hymn państwowy.
Spotkanie to było dla uczniów niezwykłą lekcją patriotyzmu.

11 listop.2  11 listop.5

11 listop.1  11 listop.4