Jubileusz „Złote, Diamentowe i Żelazne Gody”

Uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odbyła się dnia 23 października 2019 r. w sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. Jubileusz „Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów” obchodziły pary, które przeżyły ze sobą 50, 60 oraz 65 lat.
Dostojnych Jubilatów powitały Sekretarz Gminy Weronika Urbańska oraz Zastępca Kierownika USC Kinga Slotta. „Minęło kilkadziesiąt lat od chwili, kiedy połączyliście swój los - mówiła Sekretarz Gminy - kiedy obdarzeni wzajemnym uczuciem i zaufaniem powiedzieliście słowo „tak” i włożyliście obrączki. Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. Z Waszego życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską”.
Do gratulacji i życzeń przyłączyli się przedstawiciele władzy gminnej. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz Przewodniczący Rady Gminy Perzów Przemysław Łytka, a także zaproszony na uroczystość Proboszcz Parafii Turkowy ks. Rafał Hącia. 
Aktu dekoracji medalami dokonała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. Listy gratulacyjne otrzymały następujące osoby:

1. Sabina i Henryk Adamscy
2. Wanda i Zdzisław Chlewiccy
3. Mirosława i Józef Dębscy
4. Helena i Ryszard Domagalscy
5. Jadwiga i Ferdynand Grondysowie
6. Stanisława i Józef Hofmanowie
7. Barbara i Stefan Jagiełło
8. Regina i Józef Kopaccy
9. Emilia i Jerzy Kulowie
10. Urszula i Bernard Paproccy

11. Urszula i Bernard Szlapa
12.  Krystyna i Józef Wyrwasowie

W 2019 roku Diamentowe Gody obchodziły następujące pary: Państwo Maria i Zygmunt Więckowscy oraz Państwo Genowefa i Tadeusz Wójcikowie. W sposób szczególny gratulacje złożono Państwu Hildegardzie i Albertowi Kucharskim, którzy w tym roku obchodzą 65-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego zwaną Żelaznymi Godami.

Uwiecznieniem tej wyjątkowej chwili było wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Jubileusz uświetniły występy przedszkolaków z Perzowa oraz Zespołu „Perzowianie”, który przygotował wyjątkowy repertuar na tę okazję.Czas uroczystości upłynął w miłej atmosferze, przy wspólnym poczęstunku, wspomnieniach oraz śpiewach. 
Tekst. Kinga Slotta

Wspólne 2 pom