Koalicje dla Niepodległej

 

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie realizuje projekt „Witaj wolna Polsko!”. Na organizację przedsięwzięcia ośrodek uzyskał dofinansowanie  w kwocie 6 300,00 zł ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
 Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców na temat wydarzeń związanych z Odzyskaniem Niepodległości, odbudowy państwa polskiego w okresie powojennym. Aby osiągnąć cele projekt zakłada szereg działań skierowanych do mieszkańców gminy Perzów: konkurs plastyczny na plakat „Dwudziestolecie międzywojenne” czy prelekcje historyczne  nt.: „Patriotyzm i wartości naszych przodków fundamentem  powrotu do Polski naszych wiosek”. Uroczystym zwieńczeniem będzie gala „Witaj wolna Polsko!” podczas której będzie można wysłuchać utworów z okresu dwudziestolecia międzywojennego i obejrzeć prace uczestników konkursu. Na czas realizacji przedsięwzięć Gminny Ośrodek Kultury zawarł porozumienie z Biblioteką Publiczną w Perzowie, Zespołem Szkół w Trębaczowie i Dziennym Domem Seniora w Domasłowie.

plakat gala