OSP z terenu gminy Perzów otrzymały dofinansowanie 5000+.

Strażacy – ochotnicy z gminy Perzów otrzymali dotacje w wysokości 5000,00 zł z budżetu państwa na zadania związane między innymi z krzewieniem sportu i kultury fizycznej, propagowaniem wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, popularyzację zasad udzielania pierwszej pomocy. Strażacy mieli możliwość wnioskować o dodatkowe środki na zadania inne niż tylko te związane z gaszeniem pożarów. Taka możliwość pojawiła się w tym roku po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 31 lipca 2019r. Wszystkie jednostki OSP, które wnioskowały o dotację i spełniły wymogi ustawy o ochronie przeciwpożarowej, otrzymały dofinansowanie na swoje zadania. W gminie Perzów dotację otrzymały OSP Perzów, Domasłów, Trębaczów, Miechów i Turkowy.

5000