Dofinansowanie dla ZS w Trębaczowie

 

Zespół Szkół w Trębaczowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 70 626,00 zł. na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. W ramach dofinansowania w szkole doposażone zostaną sale lekcyjne: biologiczna, geograficzna, chemiczna i fizyczna. O dofinansowanie wnioskowała Gmina Perzów. Wniosek został złożony do MEN zgodnie z kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.

20190920 103953 1 20190920 103931 2