Dozynki Gminy Perzów - Turkowy 2019

Sołectwo Turkowy było w tym roku gospodarzem Dożynek Gminy Perzów. 14 września 2019 uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza Św. w kościele p.w. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach, którą odprawił proboszcz ks. Rafał Hącia przy oprawie muzycznej Zespołu Perzowianie. Po mszy pieszy korowód dożynkowy udał się na miejsce uroczystości – boisko w Turkowach.

 

 FOT4389 1

 

 

 


Piękny obrzęd dożynkowy wykonał Zespół Pieśni i Tańca „Przygodzice” pod kierownictwem Zygmunta Paszkowskigo. Krótką część artystyczną przedstawiły  przedszkolaki z Turkowy, które przygotowała Anna Świątek. Role starostów dożynkowych pełnili Katarzyna i Paweł Domagalscy, którzy złożyli chleb jako dar tegorocznych plonów na ręce gospodarzy, którymi byli: Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Sołtys wsi Turkowy Marek Ostrowski, ks. Rafał Hącia i Przewodniczący Rady Gminy Perzów Przemysłąw Łytka. Tym chlebem gospodarze tradycyjnie podzielili się z wszystkimi uczestnikami dożynek. Poza delegacjami z poszczególnych sołectw, rolnikami i mieszkańcami gminy nie zabrakło gości, którzy skierowali ciepłe słowa do rolników dziękując im za trud i ciężka pracę na roli. Kolejnym elementem było rozstrzygnięcie konkursu na "Najpiękniejsza posesję dożynkową". Komisja konkursowa od godz. 12.00 wizytowała posesje i przyznała nagrody: I – Halina Grzeżółka, II – Przedszkole Turkowy , III  - Krystyna Gruchot. Swoim występem Święto Plonów uświetnił kabaret EWG, a do późnych godzin wieczornych mieszkańcy mogli uczestniczyć w zabawie tanecznej. Wszyscy uczestnicy mogli także korzystać z poczęstunku przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Turkowach.

 FOT4166 12  FOT4181 13

 FOT4520 9  FOT4481 8

 FOT4469 7  FOT4340 18

 FOT4376 19  FOT4533 10