Rozpoczęcie roku szkolnego w ZS w Trębaczowie

02.09.2019r. w Zespole Szkół w Trębaczowie odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem NMP
w Trębaczowie.
Następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się w hali sportowej. Tam Dyrektor Artur Tokarz powitał wszystkich zebranych, przedstawił wychowawców klas oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Zapoznał też rodziców i uczniów z nowym harmonogramem dowozów i odwozów ze szkoły, a także z godzinami pracy świetlicy szkolnej.
Na zakończenie głos zabrała Pani Wójt Gminy Perzów, która życzyła wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom wytrwałości w dążeniu do celów oraz wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.
Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.
 
                                                                                                                                                                                                                                Dorota Więckowska

                                                 ZS w Tr 2 

ZS w Tr 1