Seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie zdobędą kompetencje cyfrowe

Projekt Cyfrowa Wielkopolska skierowany jest do osób w wieku 65 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, posiadających niskie kompetencje cyfrowe, niewielkie doświadczenie lub brak doświadczeń w zakresie kompetencji online i obsługi urządzeń teleinformatycznych. W projekcie realizowanym we współpracy z Fundacja Partycypacji Społecznej udział wezmą seniorki z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie. Kurs obejmuje 90 godzin szkoleń praktycznych obsługi komputera, telefonu, internetu i 24 godziny tzw. animacji- praktycznych zajęć, podczas których Seniorzy wykorzystują zdobytą wiedzę na kursie, w praktyce, na tabletach.

indeks