Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie

Trwają prace związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Perzowie. Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu oraz ocieplenie i naprawa dachu nad wejściem głównym. Wykonane zostały także nowe podjazdy i wejścia do budynku. Prace są zaawansowane a zakończenie robót planowane jest na koniec września br.
Pomimo trwających robót uczniowie bezpiecznie i w terminie rozpoczną rok szkolny

Termomodernizacja 1 Termomodernizacja 2