Przebudowa drogi gminnej w Perzowie

W Perzowie trwa przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej w sąsiedztwie boiska sportowego. Inwestycja obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową, rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z betonowych płyt chodnikowych oraz betonowej kostki brukowej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi oraz nawierzchni bitumicznej, wykonanie obustronnego ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej szer. 30 cm, wykonanie nawierzchni chodnika o dł. 240 mbi zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej, wymianę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowych wpustów kanalizacji deszczowej oraz przykanalików i podłączenie do istniejących studni. Wymiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi o długości 326,81 mb. Na realizacje zadania gmina Perzów aplikowała o środki zewnętrzne do Wojewody Wielkopolskiego. Wniosek o dofinansowanie znalazł się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w roku 2019 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na jesień br. Generalnym wykonawcą zadania jest firma P U H Carbon Jan Kuropka z Sycowa.

DSCN0820 1 DSCN0818 2